Highland Folk Museum - An attraction for all ages
 
Contact

CUIR FIOS GU

Taigh-tasgaidh Dualchas na Gàidhealtachd
Rathad Cheann a' Ghiùthsaich
Baile Ùr an t-Slèibh
PH20 1AY

 

 

Uairean oifis: Diluain - Dihaoine : 9m gu 5f
(tron bhliadhna ach ann an saor-làithean na Nollaig)

Post-d:
Gleidheadh/obair: Maureen.robinson@highland.gov.uk

Ceistean Neach-gleidhidh: Rachel.chisholm@highland.gov.uk

Ceistean eile: Helen.powell@highland.gov.uk

Highland Council


 

 

.

The Treasurer's Room at Kingussie Highland Folk Museum